Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging | info@batv.nl

Takkenweekend voorjaar

vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 maart. Grof plantenafval (stronken, takken, planten) kan gestort worden op de verzamelplaats, voorbij tuin 104, richting de Ringvaartdijk (het laatste vak). Geen hout, glas, stenen, tegels, plastic!

02 maart 2018

Bestellingen ophalen

Bestelde tuinzaden, meststoffen etc. kunnen deze dag bij het tuinhuis van de vereniging opgehaald worden.

03 maart 2018 van 10:00 tot 12:00

Bestellingen ophalen (2)

Bestelde tuinzaden, meststoffen etc. kunnen deze dag opgehaald worden bij het tuinhuis van de vereniging.

10 maart 2018 van 11:00 tot 12:00

Algemene Ledenvergadering 2018

Trefpunt, Akonietenplein 1, Bennebroek. Jaarvergadering, alleen voor leden.

10 april 2018 van 20:00 tot 22:00

Najaarsvergadering 2018

Trefpunt, Akonietenplein 1, Bennebroek. Ledenvergadering, met lezing.

30 oktober 2018 van 19:30 tot 22:00

Takkenweekend najaar

Het takkenweekend is op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 november.

02 november 2018
Scroll naar Boven