Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging | info@batv.nl

Samenstelling bestuur en commissies

BESTUUR

Voorzitter
J.L. Stoel, tel. 023-5847365 (info@batv.nl), tuin 72

Secretaris
Mevr. J.I. Groen-Zondervan, tel. 023-5845739 (secretarisbatv@gmail.com), tuin 91A

Penningmeester
C. Huitenga, tel. 023-5472201, tuin 66

Lid
C. Flipphi, tuin 37

Lid
Mevr. S. Helms, tuin 12B


Onderhouds- en Controlecommissie
L.G. Boskma, tuin 21
D.M. Dekkers, tuin 15


Taxatiecommissie
C. Flipphi, tuin 37
R. v.d. Loo, tuin 8


Technische Commissie (tuinbeheer)
D. Smit, tuin 94
R. v.d. Loo, tuin 8
C. Flipphi, tuin 37
D.J. Helms, tuin 100


Inkoopcommissie
Mevr. N. Stoel, tuin 74
R. v.d. Loo, tuin 8


Kascommissie
A. Westerbeek, tuin 99A
B. v.d. Linden, tuin 59
Reservelid:
D. Hendriks, tuin 55


Commissie Lief en Leed
Mevr. S. Helms, (sabina.helms67@gmail.com) tuin 12B
Mevr. J. Hogervorst, tuin 86B

Ereleden
W.J. Theil (erevoorzitter)
T. Hoekstra
B.J.T. van der Linden, tuin 59
J.L. van den Berg
C. Wubbe, tuin 35

Ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40595965.

Het bestuur van de Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging Zandlaan hoort graag je mening. Heb je vragen, een idee of heb je interesse om het bestuur of een commissie aan te vullen?
Neem dan telefonisch contact op met de voorzitter, de heer J.L. Stoel, tel. 023-5847365.

Over BATV

De Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging Zandlaan (BATV), opgericht in 1984, is een club van enth

Lees verder...

Donatie kerken Bennebroek en Vogelenzang

Donatie van de kerken van Bennebroek en Vogelenzang,
Oecumenische viering 2 juni 2019.

Lees verder...

Zomerfoto's

Prachtige foto's van fraai aangelegde zomertuinen!

Lees verder...

Zandlaan Agenda

Bekijk hier de agenda van de BATV Zandlaan.

Lees verder...
Scroll naar Boven