Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging | info@batv.nl

Samenstelling bestuur en commissies

BESTUUR

Voorzitter
J.L. Stoel, tel. 023-5847365 (info@batv.nl), tuin 72

Secretaris
Mevr. J.I. Groen-Zondervan, tel. 023-5845739 (secretarisbatv@gmail.com), tuin 91A

Penningmeester
C. Huitenga, tel. 023-5472201, tuin 66

Lid
C. Flipphi, tuin 37

Lid
Mevr. B. Karst, tuin 83A


Onderhouds- en Controlecommissie
L.G. Boskma, tuin 21
J.E.F. Schiffer, tuin 29
D.M. Dekkers, tuin 15


Taxatiecommissie
C. Flipphi, tuin 37
R. v.d. Loo, tuin 8


Technische Commissie (tuinbeheer)
D. Smit, tuin 94
R. v.d. Loo, tuin 8
C. Flipphi, tuin 37
D.J. Helms, tuin 100
P. de Boer, tuin 87
Mevr. L. Candiotto, tuin 14B


Inkoopcommissie
Mevr. N. Stoel, tuin 74
R. v.d. Loo, tuin 8


Kascommissie
P. van Tienen, tuin 70
A. Westerbeek, tuin 99A
Reservelid:
B. v.d. Linden, tuin 59


Commissie Lief en Leed
Mevr. B. Karst, tel. 023-5357987 (a.b.karst@online.nl), tuin 83A
Mevr. S. Helms, tuin 12B


Ereleden
W.J. Theil (erevoorzitter)
T. Hoekstra
Mevr. W. de Block
B.J.T. van der Linden, tuin 59
J.L. van den Berg
C. Wubbe, tuin 35

Ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40595965.

Het bestuur van de Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging Zandlaan hoort graag je vra-gen of feedback. Heb je vragen, een idee of ben je geïnteresseerd om het bestuur of een com-missie aan te vullen?
Neem dan telefonisch contact op met de voorzitter, de heer J.L. Stoel, tel. 023-5847365.

Over BATV

De Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging Zandlaan (BATV), opgericht in 1984, is een club van enth

Lees verder...

Smoestuin

In 2017 is de helft van moestuin 59 onttrokken aan de verhuur. Dit grondstukje van 125 m2 is geschik

Lees verder...

Zomerfoto's

Prachtige foto's van fraai aangelegde zomertuinen!

Lees verder...

Zandlaan Agenda

Bekijk hier de agenda van de BATV Zandlaan.

Lees verder...
Scroll naar Boven