Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging | info@batv.nl

Bouwzaken

Veel tuinders willen een schuurtje of een kas op de tuin. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag voor de vergunning wordt altijd door het bestuur gedaan. De vergunning blijft dan bij de vereniging, ook als de huurder van de tuin vertrekt.
We zijn gebonden aan de regels die voor het complex gelden. Op een kleine tuin mag of een tuinhuisje of een kas worden geplaatst. Op een grote tuin (150 m2 of meer) mag een combinatie van huisje en kas.

In beide gevallen zijn we aan bepaalde maten gehouden.
Een tuinhuis mag nooit groter zijn dan 5 m2 (grondoppervlakte) en niet hoger dan 2,25 m (nokhoogte).
Een kas mag 10% van de oppervlakte van de tuin beslaan en de nokhoogte mag niet hoger dan 2,25 m.
Bij een combinatie van de twee op een grote tuin mag de 10% oppervlakte niet worden overschreden.

Over BATV

De Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging Zandlaan (BATV), opgericht in 1984, is een club van enth

Lees verder...

Donatie kerken Bennebroek en Vogelenzang

Donatie van de kerken van Bennebroek en Vogelenzang,
Oecumenische viering 2 juni 2019.

Lees verder...

Zomerfoto's

Prachtige foto's van fraai aangelegde zomertuinen!

Lees verder...

Zandlaan Agenda

Bekijk hier de agenda van de BATV Zandlaan.

Lees verder...
Scroll naar Boven