Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging | info@batv.nl

Onderhouds- en controlecommissie

Onderhouds- en controlecommissieDe onderhouds- en controlecommissie voert tenminste tweemaal per jaar inspecties uit. Gekeken wordt naar de staat van onderhoud van de tuin en de paden en slootrand langs de tuin. De opmerkingen van de commissie gaan naar het bestuur, die de betrokken tuinders daarover informeert. Tevens worden de opmerkingen op de publicatieborden op het complex opgehangen.

Scroll naar Boven