Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging | info@batv.nl

Onderhouds- en controlecommissie

Onderhouds- en controlecommissieDe onderhouds- en controlecommissie voert tenminste tweemaal per jaar inspecties uit. Gekeken wordt naar de staat van onderhoud van de tuin en de paden en slootrand langs de tuin. De opmerkingen van de commissie worden naar de betrokken tuinders gezonden en worden ook op de publicatieborden op het complex opgehangen.

Scroll naar Boven