Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging | info@batv.nl

Mest

MestWie paardenmest wil hebben moet contact opnemen met Derk Helms van tuin 100. Hij haalt de mest en maakt dan de verdere afspraak. We verzoeken om per kruiwagen paardenmest € 0,50 over te maken naar:
NL63 RABO 0306 9896 62 van Bennebroekse Amateur Tuindersvereniging Zandlaan, onder de vermelding 'paardenmest'.

Scroll naar Boven