Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging | info@batv.nl

Bijen

BijenJarenlang heeft een imker een aantal bijenkasten gehad op het stukje wilde grond, achter het tuinhuisje van de vereniging. Omdat de bijen de laatste tijd volop in de belangstelling gekomen zijn, zijn een paar huidige tuinders ook geïnteresseerd geraakt in 'bijen houden' en hebben inmiddels met goed resultaat een imkercursus afgesloten.

De technische commissie heeft op een ander stukje wilde grond, oostelijk van tuin 110, een bijenstal gebouwd voor onze eigen, nieuwe imkers. Daarnaast is de oude bijenopstelling achter het tuinhuisje opgeknapt en ook daar is een echte bijenstal gebouwd. Ga er gerust eens - voorzichtig - kijken na de winter. Het zijn Buckfast bijen, een rustig soort dat nauwelijks steekt.

Onze imkers, Barbara Karst en Tjip Buwalda, kijken tevreden terug op het jaar 2017.

De bijen van Tjip, die inmiddels achter het tuinhuisje gehuisvest zijn, hebben het best goed gedaan en de eerste potjes honing zijn geoogst (… en cadeau gegeven aan de winnaar van de wedstrijd 'Verzin een naam voor onze nieuwe verenigingstuin’, nu Smoestuin geheten).
De biologische bijen van Barbara, die in de andere bijenstal zitten, worden niet bespoten, berookt of anderszins met giftige stoffen behandeld. Zij hebben het heel goed gedaan dit jaar: van één korf kwamen er maar liefst drie zwermen af. Nu staan er in totaal vier bijenkorven.
Barbara is al haar medetuinders, die de helpende hand toestaken bij het scheppen (vangen) van de zwermen, heel erg dankbaar!

2018: in de Smoestuin zullen meerdere perken insectenvriendelijk beplant worden. Speciaal verzoek aan de tuinders om bv. overblijvende Lathyrus, Lythrum (Kattenstaart) of andere insectenvriendelijke planten te doneren. De werkgroep bijen zal zorgen voor het uitplanten in de Smoestuin alsmede het onderhoud van deze perken. Ook biologische bloembollen zijn zeer welkom.

Scroll naar Boven