Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging | info@batv.nl

Bijen

BijenJarenlang heeft een imker een aantal bijenkasten gehad op het stukje wilde grond, achter de blokhut van de vereniging. Omdat de bijen de laatste jaren volop in de belangstelling gekomen zijn, zijn een paar huidige leden van onze vereniging ook geïnteresseerd geraakt in 'bijen houden' en hebben inmiddels met goed resultaat hun imkercursus afgesloten.

De technische commissie heeft nieuwe bijenstallen (2015 - 2016) gebouwd voor onze eigen, nieuwe imkers. Ga er gerust eens - voorzichtig - kijken na de winter. Het zijn Buckfast bijen, een rustig soort dat nauwelijks steekt.

Onze imkers, Barbara Karst en Tjip Buwalda, kijken tevreden terug op hun eerste jaar als imkers.
De bijen van Tjip, die achter de blokhut gehuisvest zijn, hebben het goed gedaan en de eerste potjes honing zijn geoogst (… en cadeau gegeven aan de winnaar van de wedstrijd 'Verzin een naam voor onze nieuwe verenigingstuin’, nu Smoestuin geheten).
De biologische bijen van Barbara, die in de andere bijenstal zitten, worden niet bespoten, berookt of anderszins met giftige stoffen behandeld. Hier wordt ook geen honing geoogst. Deze bijen hebben het ook heel goed gedaan: van één korf kwamen er maar liefst drie zwermen af. Nu staan er in totaal vier bijenkorven.

2018: in de Smoestuin zullen meerdere perken insectenvriendelijk beplant worden. Speciaal verzoek aan de tuinders om bv. overblijvende Lathyrus, Lythrum (Kattenstaart) of andere insectenvriendelijke planten te doneren. Ook biologische bloembollen zijn zeer welkom.

2019: De bijen van Barbara zijn in april begonnen met zwermen. Er zijn twee zwermen in nieuwe korven gehuisvest naast de twee bestaande. Dank aan de medetuinders voor de hulp bij het vangen.
De eerste is een kleine zwerm. De bijen lijken dit jaar een andere strategie te volgen, want normaal is een eerste zwerm die zich van een volk losmaakt de grootste. Ook de tweede zwerm, afkomstig van de andere korf, was verhoudingsgewijs klein.
Barbara: "In de rechter korf hoorde ik de nieuwe, nog onbevruchte, koningin al 'tuten'. Hiermee provoceert zij een antwoord van de andere koninginnen-in-de-maak. Zij snelt er naartoe en steekt ze dood, want er kan maar één koningin per volk zijn. De nieuwe koningin heeft maar kort nodig, hooguit een kwartier, voor haar bruidsvlucht. Dus ik hoop deze week op af en toe zon, net zoals de afgelopen dagen. Dan kan de nieuwe koningin haar bruidsvlucht voltooien, keert terug naar haar korf en komt daar de komende jaren niet meer uit. Ze legt dan in de zomer zo’n duizend eitjes per dag."
Inmiddels zijn er nog 3 zwermen 'geschept'. Barbara heeft met spoed nieuwe korven moeten vlechten!

Scroll naar Boven